Kinderdagopvang

Momenteel heeft Stichting Renuka Nepal kinderdagopvang projecten in de volgende dorpen:

  • Satrasaya

  • Yampa

  • Yanchok

De start

Tijdens bezoeken van medewerkers van Stichting Renuka Nepal aan de dorpen Satrasaya, Yampa en Yanchok hebben de lokale moedergroepen aangegeven heel graag een opvang voor kinderen in hun dorp te willen hebben. Veel gezinnen in de dorpen moeten leven van een heel klein inkomen. Als er kinderdagopvang in het dorp is krijgen de moeders meer vrijheid en kunnen effectiever werken op het land. De kinderen krijgen op de dagopvang spelenderwijs een eerste aanzet tot scholing en leren al vroeg sociale vaardigheden. In 2007 zijn we gestart met het opzetten van de kinderdagverblijven.

Nieuwbouw

Samen met de lokale bevolking heeft Stichting Renuka Nepal in de drie dorpen een kinderdagopvang gerealiseerd. Daarbij is telkens gestart in een tijdelijk gebouw dat na verloop van tijd is/wordt vervangen door nieuwbouw. De bevolking draagt 30% bij in de bouwkosten en helpt met de bouwwerkzaamheden.

In Yampa is de tijdelijke opvang begin 2008 vervangen door een fraai nieuw gebouw. In Yanchok staat sinds het voorjaar 2009 een nieuw gebouw waar de lokale bevolking ontzettend trots op is. Ook de kinderdagopvang in Satrasaya draait erg goed. Dit gebouw is inmiddels te klein geworden en in 2010 is een prachtig nieuw gebouw gerealiseerd. Foto’s van de realisatie zijn hier te zien: Yanchok, Satrasaya, Yampa.

Dankzij donaties kan er elk jaar nieuw educatief materiaal en schoolkleren worden aangeschaft. Ook hebben de kinderen hun eigen spulletjes zoals een rugzakje, zitkussen, tandenborstel, etc. De ouders van de kinderen zijn ontzettend blij met de nieuwe ontwikkeling in de dorpen. Zij laten dit zien door behulpzaam te zijn bij de opvang. Waar nodig wordt er geholpen, wat stuk is wordt gelijk gerepareerd, wekelijks wordt het gebouw schoongemaakt. De moeders brengen groenten in voor de lunch, helpen met koken en afwassen, zodat de leidsters door kunnen gaan met lesgeven. De ouders geven ook maandelijks een kleine financiele bijdrage.

De lessen

Op de dagopvang wordt les gegevens volgens het Montessori-systeem. Het maakt de leidsters creatiever en ze hebben meer plezier in het lesgeven. Dit werkt door naar de kinderen. De leidsters gaan ook met de kinderen op pad om de kinderen te leren over de natuur, welke planten giftig zijn en welke je aan de buffalo, koe en geit moet voeren.

   

Een foto overzicht van de lessen is hier te zien. Als de kinderen 5 jaar zijn gaan ze door naar de basisschool.
Lees hier het laatste nieuws over onze montessori aanpak.

Hygiene

Als de kinderen ’s morgens op school komen, worden eerst handen, voeten en gezichtje gewassen. Voor en na het eten wassen alle kinderen opnieuw de handen en na het middageten poetsen zij de tanden. Eénmaal per week worden de oren, ogen, haren en nagels door de leidsters gecontroleerd. Jaarlijks komt er ook een huis/kinderarts langs voor een medische controle. Voor elk kind wordt hiervoor € 1,00 betaald. De ouders leren inmiddels van de kinderen dat hygiene belangrijk is.
   

Resultaten kinderopvang

Het merendeel van de kinderen kan na het dagverblijf naar de boardingschool. Op deze scholen wordt Engels onderricht gegeven en het niveau is hoger dan de basisscholen van de overheid. De kinderen krijgen hiermee een goed toekomstperspectief. Van een deel van de eerste groep dagverblijf-verlaters blijkt dat ze het eerste jaar op de boarding goed hebben afgesloten. Van de eerste 13 kinderen die de dagverblijven hebben verlaten is hun rapportscore (in %): 7 kinderen boven 90%; 3 kinderen boven 80%; 2 kinderen boven 70%; 1 kind 66%.

Gehele dorp

Indirect is de ontwikkeling breder dan alleen kinderopvang. Wij schaffen zoveel mogelijk benodigdheden aan in de dorpen, zodat de lokale bevolking mee kan profiteren van de verandering. Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale ambachtsmensen. De lokale bevolking beschouwd het als een verrijking voor het dorp.

Onafhankelijk maken

Onze doelstelling is om de dagverblijven vanaf 2015 zelfstandig te laten draaien zonder financiele hulp van onze stichting. We hebben hiervoor land aangekocht waarop bomen en gewassen worden geplant die een goede opbrengst geven. De bedoeling is dat alle kosten voor de kinderopvang van de opbrengsten van de teelt betaald gaan worden. Wij begeleiden dit traject totdat dit resultaat is bereikt.

Onderwijs in Nepal

Het is goed dat er onderricht wordt gegeven in Nepal, maar de kwaliteit van het onderwijs laat veel te wensen over. De kwaliteit van het onderwijzend personeel is over het algemeen laag en de onderwijzers zijn dikwijls ook niet gemotiveerd.

In Nepal wordt zogenaamd frontaal onderwijs gegeven. Dat wil zeggen dat de onderwijzer iets vertelt en de kinderen moeten luisteren. Ze leren van alles uit hun hoofd, het maakt niet uit of ze begrijpen wat ze leren. Klassikaal wordt alles “erin gestampt”. Er is geen interactie tussen leerkracht en kind. Voor meerdere kinderen is deze manier van lesgeven bedreigend en zij haken af en willen niet meer naar school.

Hieronder staat een voorbeeld filmpje van het frontaal onderwijs in Nepal.

Er is onderwijs nodig waarbij de kleuters zelfstandig leren denken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Gelukkig zijn in de grote steden al een paar Montessorischolen en in Kathmandu en Pokhara is ook een Montessori trainingscentrum.

Op onze daycare in Yanchok is Basanta Aryal, onze Montessoritrainer, begonnen met het geven van de training. Het zal zeker voor de ouders nog niet eenvoudig zijn om dit te volgen en te begrijpen. Daarom nodigen wij de ouders elke week eenmaal uit om de training bij te wonen.

Filmpjes daycare Stichting Renuka Nepal