Drinkwater- en irrigatieproject Yanchok

"Helder water uit de bergen"

De bevolking van het dorp Yanchok leeft van de landbouw maar kan door gebrek aan water maximaal tweemaal per jaar oogsten. De opbrengst van de oogst hangt hierbij sterk af van de weersomstandigheden. Helaas is ook hier de klimaatverandering tastbaar.

Van oktober 2008 tot half april 2009 is er geen druppel water gevallen. Er kan niet geploegd en gezaaid worden en er zijn geen inkomsten. Als er eindelijk wat gewassen groeien zien we in 2009 met eigen ogen dat in één nacht alles wordt verwoest door enorme hagelstenen. De inwoners van Yanchok staan ’s ochtends met tranen in hun ogen langs hun akkers. Hun enige hoop op het verdienen van een beetje geld dat jaar is weg.

Al vaker hebben de bewoners van Yanchok ons gevraagd te helpen om irrigatie te realiseren voor hun akkers. De andere dorpen rondom Yanchok hebben wel voldoende water beschikbaar. Doordat de bewoners van Yanchok hoger in de bergen wonen hebben zij dat niet.

Wij gaan ze helpen!

Met een irrigatiesysteem krijgt het hele dorp het hele jaar water en een kans op een betere toekomst want:

  • Het aantal oogsten verdubbeld;
  • Er kan marktgericht gewerkt worden, dit geeft meer inkomsten van dezelfde oogst;
  • Extra inkomsten biedt hun kinderen betere kansen op een opleiding, dus een betere toekomst;
  • Het hele jaar is schoon drinkwater beschikbaar;
  • Het hele jaar is schoon water om te wassen. De hygiëne verbetert en daardoor zijn er minder ziekten;
  • Extra inkomsten kunnen worden gebruikt bij verzelfstandigen van de kinderopvang projecten.

Met dit project dragen wij bij aan de gestelde milleniumdoelen voor een betere wereld.


Laatste nieuws: irrigatie- en drinkwaterproject een groot succes - het water stroomt!

Inmiddels stroomt het water met 9.000 liter per uur door de leiding en wordt er volop geoogst en gewassen. Het project is een groot succes!Het water stroomt!

Van al het harde werk is een fotoverslag op de site gezet. Bekijk hier de foto's.

De opdrachten die zijn gegeven aan het watercomité in Yanchok, bij vertrek in mei 2012, zijn voor een deel ook uitgevoerd in april 2013. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Het kleine bedrag dat de lokale mensen moeten betalen voor het water is voor het grootste deel geïnd door het comité. Onderhoud aan watertanks en pijpleiding is gepleegd. Het is deze keer allemaal boven verwachting goed gegaan.

Het filter bij de waterinname zorgt bij stevige moessonregens regelmatig voor problemen. Er wordt van alles in de waterval meegevoerd, blad en andere dingen verstoppen het filter. Dat betekent dat er soms geen water uit de kranen komt. Er is nu een groter net omheen gebouwd, zodat daar de eerste opvang van blad e.d. in gaat zitten. Zij gaan nog denken over een andere constructie. De kamer die om de grote pijpen van de voorraadtank is gebouwd is herbouwd. Deze was losgelaten van de tank doordat het vele water de grond eronder heeft weggeslagen. Daar zijn nu maatregelen voor genomen, zodat dit niet meer gebeurt.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit Het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit programma is tot stand gekomen met financiering van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.