001 - goed project gewenst -de start- 002 - graafwerk 003 - grote steen die verwijderd moet worden 004 - plek waterreservoir 005 - leiding traject schoon maken 006 - lunchpauze 007 fundering waterbasin 008a - waterval, het begin van het irrigatiesysteem 008b - waterval tijdelijk omleggen voor rrigatiesysteem 009 - aanvoer cement voor inlaat irrigatieleiding 010 - overnachten bij de waterval 011 - Inlaat waterbassin krijgt vorm 012 - storten cement wanden inlaatbasin 013 - leidingen irrigatiesysteem 014 - gat in de weg hakken om de cementmolen te kunnen lossen 015 - ook hier grote stenen die verwijderd moeten worden 016 - Veel Nepali zien voor het eerste een cementmolen in gebruik 017 - Met de hand cement storten voor fundering 018 - de vrouwen geven cement door langs de rand van fundering 019 - in toaal waren er 65 mannen en vrouwen aan het werk! 020 - cementvloer van wateropvang basin 021 - Pijpfitten, eerst het touwtje om de pijp, daarna met menie er overheen 022 - De schroefdraad wordt goed aangezet met goed werktuig! Er is veel power voor nodig 023 - Pijpen leggen op de route 024 - De intakeput gepolijst, daarna pappen en nathouden 025 - De inlaatput lijkt wel op een jeep van boven gezien 026 - Het ontladen van betonijzer voor de wanden van het opvangbasin, lastige klus 027 - Het ontladen van betonijzer, lastige klus 028 - Er moeten soms grote bochten gemaakt worden, stenen, reusachtige stenen 029 - handgevlochten ijzerwerk voor inlaattamk 030 - Handmatig vlechten van ijzerwerk dat als betonwapening dient 031 - op maat buigen van ijzeren staven 032 - invlechten van ijzerwerk voor de tankwanden 033 - Hier moet de leiding over een diepe kloof heen 034 - handmatig etonstorten met behulp van heel veel dorpsbewoners 035- vrouwen geven beton door van hand tot hand 036 - rechthouden van betonijzer van wanden voor laatste beton storten 037 - De vloer is klaar nu de wanden nog 110 - Het derde deel van de muur van de reservoirtank wordt gestort. Rineke bedient het water voor het cement 111 - Rondom de tank is een stellage gebouwd, zodat we overal bij kunnen komen 113 - Het plastic wordt van de filter gehaald, zodat de intaketank vol kan lopen 114 - Het water stroomt de intake in 116 - Het water stroomt...EN HOE! 119 - Basanta en mam Renuka vieren samen het feestje 120 - water spuit uit ontluchtingspunt. Er is duidelijk geen lucht meer in de leiding aanwezig 121 - Het water stroomt tot aan de reservoirtank, alleen nog niet erin, want de tank is nog niet klaar 122 - De reservoirtank wordt gepleisterd aan de binnenzijde 124 - Even vieren dat het water stroomt 124b - Gezamenlijk sleuven graven voor de leiding naar het dorp 124c - ...en morgen weer verder 125 storten afsluitdeksel reservoirtank 126 bijna gereed 127 - bovenzijde reservoirtank pleisteren 128 - beschermkamer voor kranen 129 - binnenzijde reservoirtank pleisteren 130 - de laatste loodjes 131 - de laatste pijpfitting naar de reservoirtank 131 - feest, water komt in tank 132 - de eerste kraan met meter geplaatst 133 134 - polyethyleenpijp in sleuf 135 - leiding naar huis 136 - water stroomt in reservoirtank! 137 - puja (ritueel voor goede afloop) 138 - dat het water altijd mag stromen 139 - renukavlag in top 140 - de volgende dag is reservoirtank vol 141 - de hoofdkranen gaan open 142 - water komt uit kraan 143 - de lokale mensen zijn blij 144 -de klus is klaar, Renuka gaat naar huis