Supporters van Stichting Renuka Nepal

Wilt u ons steunen?

Uw donatie kunt u overmaken op NL25 RABO 0104775610 t.n.v. Stichting Renuka Nepal, Petten.

Omdat Stichting Renuka Nepal sinds 1 januari 2009 door de belastingsdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen giften boven een bepaald bedrag worden afgetrokken van de belasting. Een folder met alle informatie kunt u hier downloaden.

Bedankt voor uw hulp!

Naast alle particulieren willen we specifiek de onderstaande bedrijven/instellingen bedanken voor hun bijdrage: